Wszystkie osoby, które chciałyby posługiwać się bronią bojową, myśliwską, sportową, pneumatyczną czy kolekcjonerską w myśl ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, muszą przejść odpowiednie badania psychologiczne. Przepisy te dotyczą również osób, które zajmują się nabywaniem oraz przechowywaniem materiałów wybuchowych, a także zajmujących się obrotem bronią i materiałami niebezpiecznymi.

W naszej pracowni badanie psychologiczne przeprowadza uprawniony psycholog, który jest wpisany do rejestru psychologów upoważnionych prowadzonego przez Komendanta Stołecznego Policji. Figurujemy na liście psychologów upoważnionych pod numerem 105/17. Osoba posiadająca pozwolenie na broń jest zobowiązana raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Badanie psychologiczne polega na wypełnieniu rożnego rodzaju kwestionariuszy i ankiet oraz na rozmowie z psychologiem. Badanie psychologiczne do posługiwania się bronią obejmuje ocenę poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu umysłowego. Czas trwania badania wynosi około jednej godziny i kończy się wydaniem osobie badanej stosowanego orzeczenia psychologicznego.

Kiedy należy wykonać odpowiednie psychotesty?

Odpowiednie badania psychologiczne wykonuje się, w momencie gdy:

 • staramy się o licencję na posiadanie broni, lub posługujemy się bronią,
 • jesteśmy zatrudnieni w firmie obracającej lub wytwarzającej broń, materiały wybuchowe lub technologie przeznaczone dla wojska czy policji,
 • planujemy nabyć lub przechowywać materiały wybuchowe,

Z badań psychologicznych korzystają również osoby zatrudnione na stanowisku:

 • Detektywa
 • Inspektora transportu drogowego
 • Strażnika miejskiego i gminnego
 • Strażnika straży marszałkowskiej
 • Komornika, kuratora, sędziego, prokuratora i syndyka
 • Pracownika ochrony

Co jest badane w czasie takich testów?

Badanie psychologiczne skupia się na ocenie poziomu umysłowego osoby badanej, jej osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Badanie to ma na celu również ustalić, bądź wykluczyć istnienie zaburzeń natury psychologicznej wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

Jeśli więc poszukujecie Państwo miejsca w Warszawie, w którym wykonacie badania psychologiczne na broń, to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Gwarantujemy komfortowe warunki, w których będziecie mogli skupić się na testach. Badanie kończy się wydaniem odpowiedniego orzeczenia psychologicznego, które należy złożyć na policji. Współpracujemy również z uprawnionymi lekarzami do badań lekarskich osób posługujących się bronią.

KOGO BADAMY?
Wykonujemy badania psychologiczne kierowców, operatorów oraz innych osób. Nie jesteś pewien czy potrzebujesz takich badań? Śmiało zadzwoń, chętnie podpowiemy - tel. 508 444 628, ul. Mińska 15, Warszawa
BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW
 • zawodowych (kat. B, C, D, E)
 • taxi
 • pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów
 • egzaminatorów
 • pojazdów służbowych
 • kandydatów na kierowców
BADANIA PSYCHOLOGICZNE OPERATORÓW
 • wózków widłowych
 • wózków paletowych
 • żurawi wieżowych
 • suwnic
 • dźwigów
 • maszyn budowlanych
BADANIA PSYCHOLOGICZNE ​PO UTRACIE PRAWA JAZDY
 • za przekroczenie limitu punktów
 • za jazdę po spożyciu alkoholu
 • uczestników wypadków drogowych
Wykonujemy również badania psychologiczne na broń, dla prawników oraz ochrony.

Jeśli potrzebujesz takich badań, zadzwoń: 508 444 628